img

Ученици на Второ СУ се превръщат в изследователи в часовете по профилирана подготовка

/
/
/
240 Views

Ученици на Второ СУ проведоха изследване по Психолингвистика и направиха изводи за езика при момичетата и момчетата.

Психолингвистиката е наука, която все повече намира приложение в различни аспекти на живота Тя изследва езика и неговото използване, като отразява разнообразието му, взависимост от психологическите аспекти на личността и социума.

Ето защо учениците от XI б клас, профил ,,Хуманитарни науки“ при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха психолингвистично изследване, под ръководството на Славка Георгиева – старши учител по български език и литература.

В часовете за практическа работа по профилирана подготовка – модул ,,Езикът и обществото“, те проследиха динамиката на лексикални единици, отразяващи нагласите спрямо своето и чуждото.

Проучването демонстрира как мисленето на хората се проявява на ниво значение на думата. В експеримента се включиха учениците от всички палралелки на XI клас. Материалът, събран чрез асоциативен тест, съдържа лексикалните единици българин, родина и чужденец.

Срещу всяка от думите-стимули участниците записаха първата си асоциация. Сформираните екипи направиха количествен и качествен анализ, като проследиха нивото на стереотипност и абстрактност, оценъчения компонент и различията между отговорите на момичетата и момчетата.

Изводът на младите изследователи показва, че момчетата имат повече неутрални реакции, а при момичетата преобладават емоционално-оценъчни характеристики. По-голям е процентът на позитивните асоциации. Сред националните герои, с които се индетифицират гимназистите, най-устойчива е фигурата на Васил Левски.

„Провеждането на подобен род изследвания е от изключителна важност за младите хора, тъй като открива завесата на науката и изследователската работа. В България все повече университети налагат тенденцията за практическа заетост и ангажираност на студентите в изследователски проекти в различни корпуси. Ето защо, за нашите ученици е важно да се запознаят с тези дейности, ако искаме да ги подготвим за следващия етап от тяхното обучение, а именно- университетското“, добави Анета Куманова- директор на училището.

Коментирай със своя Фейсбук профил

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *